Vergunningenloket online dating benaa online dating

Bessel Dekker (CEST) Bedankt, voor 't taaladvies, ben benieuwd of er nog wordt geknutseld aan de nieuwe spelling, ik had de lijst met veranderingen nog even doorgenomen maar valt redelijk mee, er zijn alleen wat tegenstrijdigheden (kwam op dit onderwerp uit vanwege vwo-3-leerling, zal nu wel vwo 3-leerling worden...) Geachte taaldeskundigen, ik heb dit onderwerp in kroeg gedeponeerd, maar het leek me een goed idee, er hier even melding van te maken. Het mag grondig herwerkt worden, want het huidige artikel keurmerk is (zucht) weer eens een sterk staaltje van Nederlandse eenzijdigheid. Certificaat is nog ruimer (certificaat van oorsprong van de Parmaham, het Perzisch tapijt), diplomacertificaat,.....

Het computercertificaat is een apart geval en blijft best apart behandeld. Door de wol geverfd (CEST) onder meer een getuigschrift of bewijs, een schriftelijke verklaring (van echtheid).

Tot mijn verbazing vind ik in het Groene Boekje 'tweeënhalf' en 'tweeënhalve' maar geen 'tweeëneenhalf'. Ook hoor ik die een als ik zo'n aantal met nadruk uitspreek. Score binnen Wikipedia: 15 treffers mèt 'een', 11 zonder.

vergunningenloket online dating-34

Dat gezegd hebbend kan de tegenwoordige tijd natuurlijk wel, zolang je consequent bent.. Vriendelijke groet, Bessel Dekker (CEST) Hartelijk dank Bessel! In Engelstalige titels worden alle belangrijkere woorden met een hoofdletter geschreven, in Amerikaanse vaak zelfs alle woorden, belangrijk of onbelangrijk (Br. Het Frans doet het weer anders; daar kan een titel zelfs zonder hoofdletter beginnen: "Albert Camus (1913— ) suivit d'abord les mêmes traces que Sartre, mais la publication de la Peste (1947) opéra une scission." Moraal: iedere taal heeft een eigen conventie. Of er moest van klinkerbotsing sprake zijn, maar dat is niet zo. Wel treedt uiteraard klinkerbotsing op bij oe, oi, oo, ou.

Mijn indruk is dat de tegenwoordige tijd vooral in biografieën wordt gebruikt en in mindere mate in beschrijvingen van de geschiedenis van steden e.d. Ik ben hierover in discussie met iemand die koppig vol blijft houden dat het "POP3 E-mail" en "auto-accepteren" correct is. Misschien wordt je gespreksgenoot op het verkeerde been gezet doordat oa de enige volle nietbotser is (de "Als een woord wordt gevolgd door een letter of cijfer om een categorie aan te geven, beschouwen we het geheel als een woordgroep.

Uiteraard is omgekeerd niet iedere verklaring een certificaat.

Het "trouwboekje"zal wel in de cat zijn terechtgekomen door een fout begrip van het Engels, waar het "marriage certificate" heet.

Deze mogen waarschijnlijk samengevoegd worden, of niet?

Jurgen G (CEST) Ik heb me er een poos geleden ook over gebogen, het is inderdaad rooms-katholiek maar het is Rooms-Katholieke Kerk (rooms-katholieke kerk is ook mogelijk maar de Taalunie en op Wikipedia wordt de voorkeur gegeven aan de hoofdletters voor de 'instelling'.

Dat heeft met keurmerk (bewijs van keuring, kwaliteitsmerk) weinig te maken.

Van Dale geeft de volgende gevallen van certificaat: Een certificaat is een verklaring, een keurmerk is een merk.

de ovt als je toch eens wilt afwisselen met een verleden tijd.

Richtlijnen hierover zijn er voor zover ik weet niet (tenzij je een kroegdiscussie als richtlijn opvat) en ik zou het ook raar vinden als die er waren/zouden komen. In Outlook komt voor: POP3-accounts; evenals POP3-e-mailservers.

Veel succes, Bessel Dekker (CEST) Punt 1: Dan Doet Mijn Universiteit het dus Fout...

Tags: , ,