Rajd wyszehradzki online dating

Drugie spotkanie Grupy Wyszehradzkiej odbyło się 6 października 1991 roku w Krakowie.

Na przebieg i deklaracje wpłynął upadek Związku Radzieckiego i konflikt jugosłowiański.

Oprócz prezydentów państw pojawili się na nim przedstawiciele Komisji Europejskiej i trzech kolejnych prezydencji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Na tym spotkaniu odbyła się symboliczna reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej.

rajd wyszehradzki online dating-80rajd wyszehradzki online dating-80

Byli nimi ówcześni prezydenci Lech Wałęsa, Vaclav Havel oraz premier Węgier, Josef Antall.

Na spotkaniu ustalone zostały również cele działania Trójkąta.

Wpłynęło to pozytywnie na wprowadzenie w życie postanowień oraz poprawę kontaktów pomiędzy Polską i naszymi południowymi sąsiadami.

Istotnym punktem obrad w Wyszehradzie było również dążenie do wspierania się na arenie międzynarodowej oraz wzajemne konsultowanie wszelkich poczynań.

Od 2016 roku w dniu 15 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wyszehradzki.

Termin powstał po spotkaniu 15 lutego 1991 prezydentów Polski (Lech Wałęsa) i Czechosłowacji (Václav Havel) oraz premiera Węgier (József Antall) na zamku w węgierskim mieście Wyszehrad.

Początków porozumienia należy szukać u schyłku ubiegłego stulecia, kiedy to w 1991 roku trzy kraje, Polska, Węgry i Czechosłowacja podpisały porozumienie, tworząc słynny Trójkąt Wyszehradzki.

Nazwa powstała dnia 15 lutego 1991 roku w miejscowości Wyszehrad, na terenie węgierskiego zamku, gdzie obradowali przedstawiciele czterech państw członkowskich.

Gdy dnia 1 stycznia 1993 roku Czechosłowacja rozpadła się na Czechy i Słowację, w skład grupy wchodziły już cztery kraje, co wiązało się w koniecznością zmiany nazwy porozumienia.

Niestety, Czechy i Słowacja wielokrotnie odmawiały współpracy w ramach porozumienia.

Z tego wynikała część deklarowanych na spotkaniu założeń np.

Tags: , ,