Knjiga o jovu online dating

Jov je ,,čovjek najveći od svijeh ljudi na istoku“, bezgrešan, pravedan.

Potpuno nezasluženo, mada njegovi prijatelji to pokušavaju da opovrgnu, on biva kažnjen.

Po njima, Jovu su se loše stvari dogodile jer je i sam uradio nešto loše.

knjiga o jovu online dating-66

govori o čoveku koji „bijaše dobar i pravedan, i bojaše se Boga“.

Međutim, te osobine ne samo da ga nisu sačuvale od nesreća i gubitaka, nego su ih na neki način proizvele.

U svemu što mu se dešavalo on nije uspevao da pronađe smisao i odgonetne razlog, pa mu se i napuštenost od strane Boga učinila kao jedan od uzroka njegove patnje, odnosno ,, Raspalio se na me gnjev njegov, i uzeo me je među neprijatelje svoje“.

Jov uviđa i shvata Božiju veličinu i moć, ali ne razume šta će njome uraditi njemu.

Moral pojedinca i njegovo ponašanje je ono što se stavlja u prvi plan.

Jov, njegov život, karakter i reagovanje u određenim situacijama jeste osnova oko koje se izgradila čitava priča i poenta te priče.

Kad se kaže da Bog čini ,,stvari velike i neispitljive“ to može da znači da su one učinjene zbog nekog velikog cilja, opšteg dobra, da su motivisane nekom snažnom idejom. Ivanov smatra da stradanje pravednika Bog dopušta, da bi ispitao i usavršio njihovu veru i pobožnost, ali da se pravednici nalaze pod naročitom zaštitom Božijom, i Bog ih nagrađuje još u životu.

Prema tome, gubitak dobara ne mora da bude Božija kazna za grehe nego može da bude vaspitno sredstvo pomoću kog bi se čovek još više uzdigao u veri i vrlini. Međutim, odgovor i objašnjenje za svoju patnju Jov ne dobija na kraju knjige.

Zbog toga su nagrade i kazne za ponašanje koje se primaju tokom života bile bitne. Iz ovakvog razmišljanja se razvila ideja kauzalnosti koje su se pridržavali Jovovi prijatelji i koja predstavlja jednostavan odgovor na glavno pitanje dela, pitanje o postojanju patnje i zla.

Ali, stanovište da je trpljenje kazna za greh se na Jova ne može primeniti.

Sotona, koji je tvrdio da Jov nije iskreno pošten nego da je pošten iz interesa, „opkladio se“ sa Bogom koji je u Jovovo poštenje verovao i isticao ga kao čoveka za primer.

Tags: , ,