Devynios su puse savaites online dating

Tai grėsmingas puolamojo tipo kardo įgūdis, leidžiantis per 0,4 sekundės įveikti 4 metrus. Pamažu buvau padidinęs atstumą tarp mūsų, kad suklaidinčiau dirbtinį intelektą sukurti tokią situaciją. " Su staigiu šūksniu, horizontaliai smogiau savo kalaviju. Sistema lydėjo mane per užprogramuotus judesius ir jungė vieną kirtį su kitu sparčiau, nei paprastai tai būtų buvę įmanoma.

Mano protui juntant deginantį kvapą, kurį šamširas už savęs paliko rėždamas per orą vos už kelių centimetrų man nuo nosies, aš prisiartinau prie driežažmogio. Dabar paskendęs mėlynoje šviesoje, kalavijas perrėžė per menkai apsaugotą pilvą ir vietoj kraujo visur aplink pasklido raudona šviesa. Tai pats svarbiausias kovos elementas šiame pasaulyje – "Kardo įgūdis".

devynios su puse savaites online dating-66

Milžiniška akmens ir plieno pilis skrajojanti beribiame danguje. Prireikė įvairių amatininkų grupei viso mėnesio, kad išžvalgytų šią vietą; žemutinio lygmens skersmuo buvo apie 10-ies kilometrų – pakankamai didelis, kad čia sutilptų visa Setagajos seniūnija.

Viršuje buvo tiesiai vienas ant kito išsidėstę 100 lygmenų; vien pats to didumas buvo tiesiog neįtikėtinas.

Keletą kartų papurčiau galvą, kad atsikratyčiau skausmo, ir tuomet atsimerkiau.

Švytintis laikrodis mano dešinės regos lauko pusės apačioje rodė, kad jau buvo po 3 dienos. " Čia nebuvo nieko, kas galėjo to klausytis, todėl tiesiog tai tariau ir palengva atsikėliau. Šiandien vėl šiaip ne taip išvengiau mirties gniaužtų.

Neįmanoma net numanyti iš kiek gi duomenų visa tai buvo sudaryta. Mano priešo kardui net nespėjus pradėti savo puolamojo judesio, aš atsitraukiau atgal.

Viduje buvo keletas didelių miestų, nesuskaičiuojama galybė mažų miestelių ir kaimų, miškų, pievų ir net ežerų. "Haaa..." Stipriai atsikvėpiau, kad priversčiau save nusiraminti.

Blykstelėjo mano keturių nuoseklių kirčių nupieštas dangaus mėlynumo rombas ir po to išsisklaidė; horizontalus, keturių nuoseklių kirčių įgūdis – "Horizontalusis kvadratas".

Ryški šviesa nušvito požemyje, o tada galop užgeso.

Tokiomis sąlygomis, milžiniškoji pilis per dvejus metus buvo palaipsniui užkariauta. Pilies pavadinimas buvo "Aincrad"; skrajojantis kovų kardais pasaulis, pasiglemžęs maždaug šešis tūkstančius žmonių. Kai taip pagalvoji, ši kova buvo siaubingai nesąžininga.

Kaip bebūtų, priešais mane buvęs "priešas" – humanoidas su nežymiai žvilgančiomis rankomis, padengtomis tamsiai žaliais žvynais, bei driežo galva ir uodega – nebuvo nei žmogus, nei iš tikrųjų gyvas.

Atsidusau, nebelaikydamas daugiau užgniaužto kvapo, ir užmerkiau akis.

Tags: , ,